English version

Brukervilkår Min Sky

Disse vilkårene for bruk ("brukervilkår") dekker din bruk og tilgang til vår tjeneste, klientprogramvare og nettsteder ("tjeneste"). Tjenesten leveres av Telenor Software Lab AS, et selskap registrert i Norge, med organisasjonsnummer 884 640 202. Vår personvernerklæring angir hvordan vi samler inn og bruker informasjonen din, mens våre brukervilkår forklarer hvordan vi forventer at du skal bruke vår tjeneste. Ved å bruke tjenesten, godtar du disse vilkårene, våre retningslinjer for akseptabel bruk og vår personvernerklæring. Vennligst les dem nøye. Tjenesten tilbys for privat bruk. Tjenesten kan ikke brukes til kommersielle formål.

Beskrivelse av Tjenesten

Min Sky er en internettbasert lagringstjeneste som lar deg lagre, se og dele bilder, video og dokumenter mellom enheter og personer. Du kan legge til og se bilder og videoer på et utvalg støttede enheter. Du kan også velge å dele bilder, videoer og dokumenter med andre personer etter eget skjønn. Tjenesten er laget for bilder og video, men støtter de fleste typer filer.

Du kontrollerer innholdet ditt

Når du bruker tjenesten, kan du laste opp, laste ned og dele bilder, videoer og annet digitalt materiale. Innholdet tilhører deg! Vi har ingen tilgang til innholdet, med unntak i den grad vi behøver for å utføre tjenesten.

For å tilby denne tjenesten, vil vi måtte kunne foreta sikkerhetskopiering. Vi må også kunne behandle innholdet, slik at tjenesten skal kunne fungere på alle støttede enheter; forhåndsvise innhold, og tilrettelegge for kommentarer, sortering, redigering, deling og søking.

På lik linje med andre aktører i bransjen, tar vi en aktiv rolle i å beskytte mindreårige mot overgrep. For å forhindre distribusjon av overgrepsmateriale har vi implementert løsninger som automatisk oppdager slikt innhold. Du bør være oppmerksom på at alle slike forhold vil bli politianmeldt!

Vi gir ikke andre tilgang til ditt innhold, med mindre vi er rettslig forpliktet til å dette. Likeså gjelder ved dødsfall. Hvis du ønsker at andre skal ha tilgang til dine bilder (også etter din død), må du besørge at denne personen får tilgang til påloggingsinformasjonen til tjenesten, eller har et rettslig grunnlag for å få tilgang, f.eks. gjennom testamente. Samtidig bør du påse at slike påloggingsdetaljer er forsvarlig forvart, slik at uvedkommende ikke får tilgang.

Deling av innholdet

Med våre tjenester kan du dele innholdet ditt med andre så vi ber deg tenke nøye på hva du deler. Når du deler Album eller filer ved hjelp av tjenesten, vær oppmerksom på at mottakeren(e) kan velge å videresende dette til andre personer uten at du har kontroll over dette.

Betaling for bruk av tjenesten

Tjenesten gir deg en gratis og begrenset konto for lagring. Hvis du trenger ekstra lagringsplass, kan du få dette via et mobilabonnement, der dette er tilgjengelig, eller ved å abonnere på mer lagringsplass. Du finner mer informasjon om betalingsalternativ for utvidet lagring i tjenesten.

Ditt ansvar

Du er ansvarlig for din bruk. Ditt innhold og din bruk må overholde retningslinjene våre for akseptabel bruk. Innholdet i Tjenesten kan være beskyttet av andres immaterielle rettigheter. Vennligst ikke kopier, last opp, last ned eller del innhold, med mindre du har rett til å gjøre det.

Vi kan vurdere om din bruk overholder vilkårene og retningslinjene våre for akseptabel bruk. Med det sagt, har vi ingen forpliktelse til å gjøre det. Vi er ikke ansvarlige for innholdet folk legger inn og deler via tjenestene. Vi har ikke tilgang til innholdet ditt, med mindre det pålagt ved lov.

Kontoen din er personlig. Du er ansvarlig for å gi og opprettholde nøyaktig og oppdatert kontaktinformasjon, og for å beskytte kontoinformasjonen din. For å holde innholdet sikkert må du beskytte dette med ditt eget passord. På grunn av sensitiviteten til innholdet ditt, må passordet velges slik at andre ikke kan gjette det. Du må ikke bruke identiteten til en annen person med det formål å etterligne personen. Du må bruke en gyldig e-postadresse, og vi forbeholder oss retten til å bekrefte denne når som helst. Du kan ikke ha mer enn én konto per e-postadresse. Sørg for at du logger ut når du bruker offentlige eller delte enheter. Hvis du deler en enhet med Tjenesten installert til en annen person, bør du først logge deg ut av Tjenesten og / eller deaktivere enheten. Hvis enheter med tjenesten som er installert, blir tapt eller stjålet, bør du umiddelbart endre passordet og kontakte kundeservice for å logge ut av enhetene dine. Ikke del din innloggingsinformasjon eller gi andre tilgang til kontoen din. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av at du ikke overholder kravene ovenfor. Du kan kun bruke våre tjenester i henhold til gjeldende lover.

Programvare

Tjenesten lar deg laste ned klientprogramvare ("Programvare") som kan oppdateres automatisk. Så lenge du overholder disse vilkårene, gir vi deg en rett til å bruke Programvaren for å få bruk av tjenesten.

Våre rettigheter

Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover. Din bruk av tjenesten gir deg ingen rettigheter til tjenesten eller logoer og lignende, annet enn retten til å bruke tjenesten for personlige formål.

Opphavsrett

Vi ber deg om å respektere andres immaterielle rettigheter på samme måte som vi gjør. I den grad vi mottar henvendelser om at innhold kan være i strid med andres immaterielle rettigheter vil vi svare på slike henvendelser. I den grad det foreligger rettskjennelse for innsyn vil vi respektere slike rettskjennelser. Vi forbeholder oss retten til å slette eller deaktivere innhold som angivelig er krenket og avslutte kontoer ved gjentatt overtredelse.

Brukerstøtte

Du finner svar på de oftest stillte spørsmålene om tjenesten på nettstedet. Du er alltid velkommen til å kontakte Min Sky support. De fleste spørsmålene vil bli besvart innen 24 timer.

Oppsigelse

Du kan avslutte din bruk av Tjenesten. Det kan du gjøre ved å oppdatere innstillingene på din personlige konto på nettstedet. Tjenesten kan bli avsluttet ved å kontakte vår kundeservice og avslutte tjenesten med 30 dagers varsel. Når du avslutter tjenesten, blir alle dataene dine slettet innen 30 dager og kan ikke gjenopprettes etter dette.

Hvis du opptrer i strid med Vilkårene eller gjeldende lover, vil din rett til å bruke Tjenesten og å få tilgang til innholdet umiddelbart, uten varsel, opphøre eller suspendere uten krav om refusjon av vederlaget. Telenor Software Lab kan også avbryte eller slutte å levere Tjenesten til deg, eller sette grenser for bruk av Tjenesten.

Vi vil, så langt det er mulig, gi deg et rimelig forhåndsvarsel via e-postadressen som er knyttet til kontoen din i tilfelle vi stenger kontoen pga dine handlinger og for å varsle deg om hvordan du eksporterer innholdet fra Tjenestene våre. Det er Ditt ansvar å følge disse trinnene i tide. Vær oppmerksom på at vi sletter innholdet ditt 30 dager etter oppsigelsen.

Vi vil ikke gi et varsel for oppsigelse hvis:

  1. du har brutt vilkårene på en vesentlig måte,
  2. vi er forhindret ved lov fra å gjøre det, eller hvor en varsling vil kunne medføre fare for vår mulighet til å opprettholde tjenesten for andre.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres "som den er". Tjenesten vil fra tid til annen måtte oppdateres og vedlikeholdes, noe som vil kunne medføre utilgjengelighet. Vi vil imidlertid søke å foreta slik oppdatering og vedlikehold på en måte som i minst mulig grad påvirker tjenesten.

Nettstedet og Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Vi er ikke ansvarligfor innholdet i tilknyttede tredjeparts nettsteder. Du må selv vurdere eventuelle vilkår knyttet til slike nettsteder.

Ansvarsbegrensning

Vårt ansvar relatert til tjenesten er begrenset til beløpet du har betalt for tjenesten i løpet av den foregående 12 måneders perioden. Ansvarsbegrensningen skal ikke gjelde for tap som følge av grov uaktsomhet eller forsett.

Endringer

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Tjenesten. Vi vil kunne legge til eller fjerne funksjoner, egenskaper og innhold, og vi kan suspendere eller stoppe en Tjeneste.

Vi kan også oppdatere eller på annen måte endre vilkårene, for eksempel for å gjenspeile endringer i tjenesten eller endringer som følger av lov.

Vi vil publisere endrede vilkår på nettstedet. Vesentlige endringer vil bli varslet via e-postadressen du har registrert hos oss. Endringene trer i kraft når de publiseres på nettsiden eller på annen måte når de kommuniseres til deg. Ved å fortsette bruken av Tjenesten etter en slik offentliggjøring eller melding aksepterer du endringene. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettstedet regelmessig. Hvis du ikke ønsker å godta endringene, må du avslutte bruken av Tjenesten.

Vi har rett til å overføre, helt eller delvis, våre rettigheter og forpliktelser i henhold til Vilkårene til en tredjepart etter eget skjønn.

Løsning av konflikter

Vi vil forsøke å løse eventuelle spørsmål eller bekymringer som du har etter at du har kontaktet vår kundestøtte.

Skulle vi ikke være i stand til å finne en akseptabel løsning for begge parter, kan du eller vi stevne motparten. Med mindre noe annet er krevd av loven, skal disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med Vilkårene, er underlagt Norsk rett med Asker & Bærum Tingrett som verneting.

Retningslinjer for akseptabel bruk

Du er selv ansvarlig for lovligheten av innholdet ditt. Tjenesten skal ikke brukes til innhold som: