English version

Brukervilkår Min Sky

Sist oppdatert: 2021-09-03

Denne oversettelsen er kun gitt for enkelhets skyld, og den engelskspråklige gjelder i tilfelle avvik.

Disse vilkårene for bruk ("Brukervilkår") dekker din bruk og tilgang til Tjenesten vår, klientprogramvare og nettsteder ("Tjeneste", "Tjenester", "Tjenestene"). Tjenesten er levert av Telenor Software Lab AS ("Telenor Software Lab", "TSL", "vi", "oss", "våre"), et selskap registrert i Norge, med organisasjonsnummer 884 640 202. Vår personvernerklæring angir hvordan vi samler inn og bruker informasjonen din, mens våre retningslinjer for akseptabel bruk forklarer hvordan vi forventer at du bruker våre Tjeneste. Ved å bruke Tjenesten, godtar du å overholde disse vilkårene, inkludert våre retningslinjer for personvern og våre retningslinjer for akseptabel bruk. Ved å bruke Tjenestene våre godtar du å være bundet av disse vilkårene, våre retningslinjer for personvern og våre retningslinjer for akseptabel bruk. Les disse nøye.

Beskrivelse av Tjenesten

Min Sky er en internettbasert lagringstjeneste som lar deg lagre, se og dele bilder og videoer mellom enheter og personer. Du vil kunne legge til bilder og videoer, og se disse deretter på støttede enheter - Se vår liste over støttede enheter og plattformer for detaljer. Du kan også velge å dele bilder og videoer med andre personer etter eget skjønn.

Du er eier av Innholdet ditt

Når du bruker Tjenesten vår, gir du oss bildene og videoene dine ("Innhold", "Inholdet", "Innholdet ditt"). Innholdet ditt tilhører deg. Disse vilkårene gir oss ingen rettigheter til Innholdet ditt, bortsett fra de begrensede rettighetene som kreves for å tilby Tjenesten.

Vi trenger din tillatelse for å utføre handlinger med Innholdet ditt, for eksempel hosting, sikkerhetskopiering og deling av det når du ber om det. Tjenesten gir funksjoner som; men ikke begrenset til; deling, kommentar, miniatyrbilder, forhåndsvisninger, søk, organisering og tilpasning. For å tilby disse funksjonene må vi få tilgang til, lagre, skanne eller på annen måte behandle innholdet ditt.

Vi tar proaktive skritt for å automatisk oppdage og rapportere materiale om seksuelt misbruk av barn ("Child Sexual Abuse Material" på engelsk, eller "CSAM") i tråd med beste praksis i bransjen. Enhver CSAM vil bli rapportert til politiet eller andre relevante myndigheter, og kontoen din vil bli avsluttet uten varsel.

Vi gir deg eller andre personer eller enheter som er lovlig autorisert tilgang til det, tilgang til Innholdet ditt. Hvis du ønsker at noen skal kunne få tilgang til innholdet ditt i tilfelle du dør, bør dette være eksplisitt beskrevet i testamentet ditt.

Deling av Innholdet

Våre Tjenester lar deg dele Innholdet ditt med andre, så tenk nøye over hva du deler og hvem du deler det med. Når du deler album eller filer ved hjelp av Tjenesten, vær oppmerksom på at mottakeren(e) kan velge å videresende dette til andre personer.

Betaling for bruk av Tjenesten

Gratisversjonen av Tjenesten inkluderer en begrenset mengde lagringsplass. Hvis du trenger ekstra lagringsplass, kan du få dette gjennom et Telenor -abonnement med inkludert lagringsplass (hvis tilgjengelig), eller ved å kjøpe et lagringsabonnement.

Hvis du kjøper et abonnement, fakturerer vi deg automatisk på datoen du abonnerte første gang, og på hver fornyelsesdato frem til du kansellerer. Du er ansvarlig for alle gjeldende skatter, og vi vil belaste tilleggsskatt når vi er pålagt å gjøre det. Du kan når som helst si opp abonnementet. Ekstra lagringsplass vil være tilgjengelig til du avslutter abonnementet ditt, eller det avsluttes i henhold til disse vilkårene. Hvis du ikke betaler abonnementet i tide, kan vi suspendere eller fjerne ekstra lagringsplass. Vi forbeholder oss retten til å justere gebyrene som skal betales ved fornyelse av abonnementet ditt for å gjenspeile forretningsmessige eller økonomiske endringer. Vi vil gi deg god beskjed om dette, slik at du kan si opp abonnementet ditt før det nye gebyret trer i kraft, hvis du ønsker det.

ditt ansvar

Du er ansvarlig for handlingene dine. Innholdet og handlingene dine må overholde retningslinjene våre for akseptabel bruk. Innhold i Tjenesten kan være beskyttet av andres immaterielle rettigheter. Vennligst ikke kopier, last opp, last ned eller del Innhold med mindre du har rett til det. Vi kan se gjennom handlingene dine for å overholde disse vilkårene og retningslinjene for akseptabel bruk. Når det er sagt, har vi ingen forpliktelse til å gjøre det. Vi er ikke ansvarlige for Innholdet folk legger ut og deler via Tjenestene. Vi får ikke tilgang til Innholdet ditt med mindre vi er pålagt ved lov eller når det er nødvendig for å vedlikeholde Tjenesten. Du er ansvarlig for å gi og vedlikeholde nøyaktig og oppdatert personlig informasjon, og for å beskytte kontoinformasjonen din. For å holde Innholdet ditt sikkert må du beskytte dette med ditt eget passord. På grunn av sensitiviteten til Innholdet ditt, bør passordet velges på en slik måte at andre ikke kan gjette det. Du kan ikke velge eller bruke en identitet til en annen person med den hensikt å etterligne den personen. Du må bruke en gyldig e-post og adresse og telefonnummer, og vi forbeholder oss retten til når som helst å bekrefte dette. Du har ikke lov til å ha mer enn én konto per e -postadresse. Sørg for at du logger av når du bruker offentlige eller delte enheter. Hvis du overleverer en enhet med Tjenesten installert til en annen person, bør du logge deg av Tjenesten og / eller deaktivere enheten før du gjør det. Hvis enheter med Tjenesten installert går tapt eller blir stjålet, bør du endre passordet ditt umiddelbart og kontakte kundestøtte for å logge ut enhetene dine eksternt. Ikke del kontoinformasjonen din eller gi andre tilgang til kontoen din. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som følge av at du ikke overholder kravene ovenfor.

Du kan bare bruke Tjenestene våre som tillatt av gjeldende lov, inkludert lover og forskrifter for eksportkontroll.

Programvare

Tjenesten lar deg laste ned klientprogramvare ("programvare") som kan oppdateres automatisk. Så lenge du overholder disse vilkårene, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig lisens for å bruke programvaren, utelukkende for å få tilgang til Tjenestene. I den utstrekning noen del av programvaren kan tilbys under en åpen kildekode -lisens, vil vi gjøre denne lisensen tilgjengelig for deg, og bestemmelsene i denne lisensen kan uttrykkelig overstyre noen av disse vilkårene. Med mindre følgende restriksjoner er forbudt ved lov, godtar du å ikke ombygge eller dekompilere Tjenestene, prøve å gjøre det eller hjelpe noen med å gjøre det.

Våre rettigheter

Tjenestene er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover. Varemerker, logoer, domenenavn og andre lignende tegn eller symboler som vises på nettstedet eller som en del av Tjenesten er de registrerte og uregistrerte merkene til Telenor og Telenor Software Lab AS. Ingenting i vilkårene gir deg retten til å bruke slike merker. Disse vilkårene gir deg ikke noen rett, tittel eller interesse i Tjenestene, andres Innhold i Tjenestene, varemerker, logoer og andre merkefunksjoner.

Opphavsrett

Ved din bruk av Tjenesten ber vi deg respektere andres immaterielle rettigheter som vi gjør. Vi svarer på meldinger om påstått brudd på opphavsretten hvis de er i samsvar med loven. Vi forbeholder oss retten til å slette eller deaktivere Innhold som påstås krenke, og avslutte kontoer for gjentatte krenkere.

Brukerstøtte

Du finner svar på de vanligste spørsmålene om Tjenesten på nettstedet vårt. Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte vårt kundestøtteteam. De fleste spørsmålene vil bli besvart innen 24 timer.

Oppsigelse

Du kan be om at Telenor Software Lab AS sletter kontoen din, inkludert alt Innhold og data vi har om deg. Du kan gjøre det ved å gå til delen siden for Personvern i din personlige konto. Dette vil inkludere irreversibel sletting av alt foto- og videoinnhold i Min Sky-kontoen din, så sørg for at du tar en sikkerhetskopi før du sender denne forespørselen. Det kan ta opptil 30 dager før vi fullfører denne forespørselen.

Hvis du opptrer i strid med vilkårene, retningslinjene for akseptabel bruk eller gjeldende lover, vil din rett til å bruke Tjenesten og få tilgang til Innholdet i den umiddelbart, uten varsel, avslutte eller suspendere uten refusjon av gebyrer. Vi kan også avbryte eller slutte å levere Tjenesten til deg, eller legge til grenser for din bruk av Tjenesten.

Der det er mulig, vil vi gi deg rimelig forhåndsvarsel via e -postadressen som er knyttet til kontoen din for å rette opp aktiviteten og varsle deg om hvordan du eksporterer Innholdet ditt fra Tjenestene våre. Det er ditt ansvar å følge disse trinnene i tide. Vær oppmerksom på at vi sletter Innholdet ditt 30 dager etter oppsigelsen.

Vi kan ikke gi beskjed før oppsigelse eller mulighet til å eksportere Innholdet ditt der:

  1. du bryter vesentlig disse vilkårene;
  2. Hvis du gjør det, vil det føre til juridisk ansvar eller kompromittere vår evne til å tilby Tjenestene til våre andre brukere; eller
  3. vi er forbudt å gjøre det ved lov.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten tilbys "som den er". Du erkjenner at Tjenesten ikke er feilfri. Vi gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til tilgjengelighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse, nøyaktighet, fullstendighet, ytelse og kvalitet på Tjenesten. Tjenesten vil fra tid til annen måtte utføre oppdateringer og vedlikehold av Tjenesten på grunn av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, i løpet av denne tiden kan Tjenesten være utilgjengelig. Telenor Software Lab vil gjøre en rimelig innsats for å arrangere oppdateringer og vedlikehold utenom brukstiden. Dette overstyrer ikke noen juridisk beskyttelse, inkludert lovfestede garantier, gitt til forbrukere av EU -lov.

Nettstedet og Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse koblingene gis utelukkende som en bekvemmelighet for deg og ikke som en påtegning av Innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Tjenesten tar ikke ansvar for Innholdet på koblede tredjeparts nettsteder. Du bør nøye gjennomgå vilkårene for bruk og personvernerklæringer for alle nettsteder du besøker.

Ansvarsbegrensning

Med mindre annet er påkrevd ved lov, skal vi (inkludert våre tilknyttede selskaper, partnere og deres entreprenører, offiserer, styremedlemmer og ansatte) ikke ha noe ansvar for skader i henhold til disse vilkårene, uansett om det oppstår i henhold til lov, kontrakt, garanti, skadesløsholdelse, tort eller på annen måte, inkludert, uten begrensning, tilfeldige og følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som følge av tap av data eller tap av tilgang til Tjenesten. Under alle omstendigheter skal Telenor Software Labs totale ansvar ikke overstige beløpet du har betalt for Tjenesten i løpet av de siste 12 månedene før hendelsen som forårsaker ansvaret.

Endringer

Vi endrer og forbedrer Tjenesten vår hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, funksjoner og Innhold, og vi kan suspendere eller stoppe en Tjeneste helt. Vi kan også oppdatere eller på annen måte endre vilkårene, for eksempel for å gjenspeile endringer i Tjenesten eller endringer i loven. Endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Vi vil publisere eventuelle endrede vilkår på nettstedet. Vesentlige endringer vil bli varslet mer tydelig på e-posten du er registrert hos. Endringene trer i kraft når de publiseres på nettstedet eller på annen måte når de kommuniseres til deg på en passende måte. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter slik publisering eller varsel anses som en aksept av de endrede vilkårene. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettstedet regelmessig. Hvis du ikke godtar endringene, bør du slutte å bruke Tjenesten. Vi har rett, helt eller delvis, til å overdra våre rettigheter og plikter under vilkårene til en tredjepart etter eget skjønn.

Løsning av konflikter

Vi vil prøve å løse eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha etter din kontakt til vårt kundestøtteteam. Skulle vi ikke kunne oppnå en akseptabel løsning for begge parter, kan du eller vi anlegge rettssaker. Med mindre annet er lovpålagt, skal disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med vilkårene, skal være underlagt de norske domstolenes jurisdiksjon med tingretten i Asker & Bærum, Norge som juridisk verneting.

Retningslinjer for akseptabel bruk

Du godtar å ikke misbruke Tjenesten, eller hjelpe noen andre med å gjøre det. Følgende handlinger bør ikke utføres eller forsøkes, uten begrensning:

Du er ansvarlig for lovligheten av Innholdet ditt. Tjenesten skal ikke brukes til Innhold som, uten begrensning: