English Version

Tjenestevilkår kan være vanskelig å forstå og vi har laget en liste over noen punkter som vi tror kan være interessante for deg. Trykk på lenken for å se detaljene:

Tjenestevilkår for Min Sky

De følgende tjenestevilkårene, inkludert den generelle sluttbrukeravtalen og personvernerklæringen som er publisert på vårt nettsted telenordigital.com ("vilkår"), styrer din tilgang til og bruk av Min Sky-tjenestene og Min Sky-nettstedene ("tjenesten") samt alt av informasjon, tekst, grafikk eller annet material som sendes, mottas, lagres eller på andre måter vises på tjenestene (samlet kalt "innhold"). Tjenesten leveres av Telenor Digital AS ("TD"/"vi").

Beskrivelse av tjenesten

Min Sky er en Internett-basert lagringstjeneste som lar deg lagre, se og dele bildene og dokumentene dine mellom enheter og personer. Tjenesten støttes av enheter med iOS (8.0 eller senere), Android (4.0 eller senere), Windows Phone 8.1, Windows (XP eller senere), Mac OS (10.6 eller senere) og et utvalg av nettlesere. Du kan legge til bilder og dokumenter fra alle støttede enheter og deretter se dem på alle støttede enheter. Du kan også dele bilder og dokumenter med andre personer etter eget forgodtbefinnende. Tjenesten er utviklet for bilder, men støtter de fleste filtyper.

Du må være koblet til et Wi-Fi-nettverk eller et mobildatanett for å bruke tjenesten i en nettleser, på en mobiltelefon eller et nettbrett. På en PC eller Mac lagres dataene som er lagret i Min Sky også lokalt, slik at filene alltid er tilgjengelige. PC-en eller Mac-maskinen må imidlertid være koblet til Internett for å synkronisere nye filer. Enhver fil som slettes fra Min Sky hjemmemappe på en PC eller Mac vil bli slettet fra Min Sky så lenge Min Sky er installert og kjører på PCen eller Macen.

Som bruker får du nye versjoner av Min Sky automatisk.

Tildeling av lisens

Vi gir deg en personlig, begrenset, global, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren vi tilbyr som en del av tjenestene, for din personlige bruk. Denne lisensens eneste formål er å gjøre deg i stand til å bruke tjenestene slik de tilbys av oss, i henhold til disse vilkårene.

Personvern

All informasjon du oppgir, lagrer eller deler ved hjelp av tjenesten, er underlagt personvernerklæringen vår, som styrer vår innsamling og bruk av informasjonen din. Du forstår at ved å bruke tjenestene godtar du slik innsamling og bruk som beskrevet i disse tjenestevilkårene og slik det ellers fremgår av personvernerklæringen vår.

Når du registrerer deg for bruk av tjenesten, samler vi inn et brukernavn (e-postadresse), mobilnummer og et passord. Den informasjon vi samler inn kan bli delt med andre Telenor forretningsenheter for å forbedre tjenesten og gi ekstra fordeler til deg. Den delte informasjonen kan inkludere e-post, mobilnummer, mengde tilordnet lagring, mengde brukt lagring, hvilke typer filer som er lagret, dato for når du brukte tjenesten sist og informasjon om de enhetene du bruker i forbindelse med bruken av Min Sky.

Hver fil som lagres i vår Internett-baserte lagringstjeneste, krypteres med sin egen krypteringsnøkkel.

Innholdet du sender og mottar via tjenestene, lagres på en sikker måte hos én eller flere av underleverandørene våre, og det kan også lagres midlertidig andre steder for at innholdet skal kunne overføres til og fra enhetene dine. Når vi bruker underleverandører, forsikrer vi oss om at disse holder et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, og at bruken av underleverandøren er i henhold til den norske personopplysningsloven. Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen vår.

Skulle du avslutte din bruk av tjenestene våre, sletter vi alt innholdet ditt etter en periode på 30 dager (slik at du kan gjenopprette innhold som slettes ved en feil).

Alle slettede filer oppbevares i papirkurven i 30 dager, slik at du kan gjenopprette dem hvis du vil. Du kan tømme papirkurven når du vil, men hvis du gjør det, går det imidlertid ikke an å gjenopprette filene ettersom de fjernes fra systemet vårt.

Ved hjelp av tjenesten kan du dele filer med andre etter eget forgodtbefinnende.

Dersom du mottar en lenke til en historie/et album generert via Tjenesten (Historie/Album) fra en annen bruker og laster opp ditt innhold til denne Historien/Albumet, vil data bli lagret i datasenteret der den originale Historien/Albumet ble lagret (inklusive utenfor EU/EØS-området).

Sikkerhet

Kommunikasjonskoblingene mellom delsystemene til Min Sky og innholdet ditt er sikret med sterk kryptering.

Du må beskytte innholdet med et eget passord for å sikre det. Det er viktig at du velger et passord som andre ikke kan gjette seg frem til. Passordet bør inneholde minst åtte tegn.

Vær oppmerksom på at når du sender koblinger til andre i den hensikt å gi dem tilgang til innholdet ditt, kan du legge til ytterligere beskyttelse ved å bruke et sikkerhetspassord som må skrives inn av den du sender koblingen til. Vær også oppmerksom på at koblingene du sender, kan brukes av andre for å få tilgang til innholdet ditt hvis mottakeren av en kobling videresender den. En lenke der du deler et selvvalgt antall bilder eller filer er gyldig i 30 dager hvorpå den slettes. En lenke til en Historie/et Album er gyldig så lenge Historien/Albumet eksisterer (en Historie/et Album kan slettes av den som laget den). Du kan begrense tilgangen til en Historie/et Album ved å sette et passord på Historien/Albumet hvis klienten tillater det.

Innholdet du lagrer i Min Sky, kan være synlig for andre personer som har tilgang til datamaskinen din. Hvis du selger eller på andre måter overdrar datamaskinen din (eller annet utstyr der du har installert Min Sky) til tredjeparter, bør du avinstallere Min Sky og tilbakestille datamaskinen eller enheten til fabrikkinnstillingene. Ved å tilbakestille til fabrikkinnstillingene unngår du at passordet ditt blir tilgjengelig for slike tredjeparter.

Betaling for bruk av tjenesten

Tjenesten tilbyr deg en gratis konto med lagringsplass (typisk 2 GB) slik at du kan prøve tjenesten. Dersom du ønsker mer lagringsplass kan du dette være tilgjengelig som en del av ditt mobilabonnement eller ved at du kjøper ekstra lagringsplass.

Avhengig av hvilken betalingsmåte som gjelder for din avtale med oss, betaler du for tjenesten på månedlig eller årlig basis, enten som en del av mobilabonnementet ditt eller på andre måter.

Bruk av tjenestene

Du er ansvarlig for din bruk av tjenestene, inkludert innholdets lovlighet. Det er personen som lastet opp innholdet, som har alt ansvar for slikt innhold. Vi overvåker eller kontrollerer ikke innholdet som publiseres via tjenestene, og vi kan ikke påta oss noe ansvar for slikt innhold. All bruk eller avhengighet av innhold eller material som publiseres via tjenestene eller anskaffes av deg via tjenestene, er på eget ansvar.

Vi går ikke god for eller garanterer fullstendigheten, sannferdigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til innhold eller informasjon som publiseres via tjenestene, og vi støtter heller ikke eventuelle synspunkter som uttrykkes via tjenestene. Du forstår at ved å bruke tjenestene kan du bli utsatt for innhold som kan være støtende, skadelig, feilaktig eller på andre måter upassende eller i enkelte tilfeller misvisende eller på andre måter bedragersk. Vi har under ingen omstendighet noe ansvar for innhold, inkludert, men ikke begrenset til feil eller utelatelser i innhold eller tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruk av innhold som er generert eller gjort tilgjengelig via tjenestene.

For norske Telenorkunder med fri lagring gjelder dette kun innhold som er produsert og lastet opp fra mobiltelefon.

Rettigheter til innhold

Du beholder rettighetene til alt innhold du lagrer ved hjelp av tjenestene. Ved å lagre innhold på eller via tjenestene gir du oss en global, ikke-eksklusiv og royalty-fri lisens (med rett til å viderelisensiere) til å behandle slikt innhold slik det er nødvendig for å tilby tjenestene. Vi kan endre eller tilpasse innholdet ditt for å overføre, vise eller distribuere det via datanettverk og ulike enheter. Vi kan også endre innholdet ditt som nødvendig for å tilpasse det til eventuelle krav eller begrensninger relatert til nettverk, enheter eller tjenester.

Vi respekterer personvernet ditt og vil ikke aksessere innholdet ditt. Denne lisensens formål er bare å innhente tillatelse fra deg til å formidle innholdet ditt.

Begrensninger for innhold og bruk av tjenestene

Vi forbeholder oss hele tiden retten (men har ikke noen forpliktelse) til å fjerne eller nekte å distribuere innhold på tjenestene og si opp brukere. Vi forbeholder oss også retten til å få tilgang til, lese, bevare og bringe videre all informasjon som vi innen rimelighetens grenser mener er nødvendig for å (i) etterleve gjeldende lover, forskrifter, rettslige pålegg eller forespørsler fra myndighetene, (ii) håndheve vilkårene, inkludert undersøke potensielle brudd på disse, (iii) oppdage, hindre eller på andre måter håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, (iv) svare på forespørsler om brukerstøtte eller (v) beskytte våre rettigheter, vår eiendom eller sikkerhet, våre brukere og allmennheten.

Hvis du har lagret data ut over den tilordnede lagringsmengden kan du ikke laste opp mer data til kontoen din. Vår policy er at vi ikke sletter data som overstiger den aktuelle grensen med mindre du har vesentlig misligholdt vilkårene i denne avtalen.  Likevel forbeholder vi oss retten til å kreve at du enten å oppgraderer til en høyere tillatt lagringsmengde eller å slette data som overstiger datagrensen innen en frist vi setter. Hvis du ikke har oppgradert tjenesten eller slettet den aktuelle dataen innen fristen forbeholder vi oss retten til å slette dine data inntil de ligger innenfor den tilordnede lagringsmengden. Hvis du ikke har gitt opplysninger til oss som gjør oss i stand til å kontakte deg forbeholder vi oss retten til å slette data som overstiger datagrensen uten forutgående varsel.

Du kan ikke gjøre noe av følgende mens du har tilgang til eller bruker tjenestene: (i) få tilgang til, manipulere eller bruke ikke-offentlige deler av tjenestene eller våre interne datasystemer, inkludert tekniske systemer som underleverandørene våre bruker for å tilby tjenesten, (ii) granske, skanne eller teste sårbarheten til noe system eller nettverk eller bryte gjennom eller omgå noen sikkerhets- eller godkjenningstiltak, (iii) få tilgang til eller søke i eller prøve å få tilgang til eller søke i tjenestene på noen andre måter (automatisk eller annet) enn via grensesnittene som for øyeblikket er gjort tilgjengelig av oss (og bare i henhold til disse vilkårene og betingelsene), med mindre vi har gitt deg uttrykkelig tillatelse til dette i en separat avtale, (iv) forfalske TCP/IP-pakkehoder eller noen del av meldingshodeinformasjonen til e-poster eller innlegg eller på andre måter bruke tjenestene til å sende endret eller misvisende informasjon eller informasjon med falsk kilde-ID eller (v) gripe inn i eller forstyrre (eller prøve å gjøre dette) tilgangen til brukere, verter eller nettverk, inkludert, men ikke begrenset til å sende virus til, overbelaste, oversvømme, spamme eller e-postbombe tjenestene eller tjenester som tilbys av tredjeparter, eller skripte opprettelsen av innhold på en slik måte at det forstyrrer eller skaper en utilbørlig belastning for tjenestene eller tjenestenes brukere.

Tjenestene er bare ment for lovlig og individuell (personlig) bruk. Følgende er en ikke-uttømmende liste over bruk som ikke anses som lovlig og individuell (personlig) bruk:

a. bruke tjenesten for kommersielle formål

b. videreselge tjenesten til en tredjepart

c. bruke tjenesten på en måte som ikke er i henhold til Betingelsene

Vi kan etter eget forgodtbefinnende umiddelbart avslutte kundeforholdet eller innstille din tilgang til tjenestene hvis vi mener at din bruk av tjenestene ikke er i tråd med disse vilkårene. Vi vil prøve å varsle deg om upassende bruk før vi innstiller tilgangen eller avslutter kundeforholdet, og hvis det er aktuelt, kan vi tilby deg et annet abonnement eller en annen tjeneste.

Vi tar forbehold om å avslutte Tjenesten, herunder slette data, dersom du lagrer så store datamengder at bruken klart går ut over hva om kan regnes som normalt privat bruk eller bruk til private formål. Vi vil i et eventuelt slikt tilfelle legge vekt på hvorvidt det foreligger et markant avvik i lagringsmengde fra vår gjennomsnittsbruker av Tjenesten og, om mulig, din forklaring på kapasitetsbruken/innholdet. Vi vil i slike situasjoner søke å gå i dialog med deg for å avdekke faktum og forsøke å finne en løsning som du er fornøyd med.

Vi forbeholder oss retten til etter eget forgodtbefinnende og når som helst å innføre bruks- og lagringsbegrensninger uten forhåndsvarsel.

Tjenesteperiode og avslutning av tjenesten

Tjenesteperioden starter når du har godtatt disse vilkårene, og varer til vi eller du avslutter tjenesten i henhold til bestemmelsene i dette dokumentet.

Du kan avslutte tjenesten når du vil, men det kan påløpe et avslutningsgebyr som er underlagt andre kontraktsvilkår, hvis tjenesten leveres som en del av eller sammen med et annet produkt. En eventuell forhåndsbetaling av tjenesten refunderes heller ikke.

Ved å avslutte tjenesten er du innforstått med at alle data slettes, og at de ikke kan gjenopprettes.

Hvis du avslutter tjenesten du mottar fra et av selskapene i Telenorkonsernet, kan du likevel fortsette å bruke tjenesten som en selvstendig tjeneste ettersom tjenesten er levert av Telenor Digital. Avhengig av avtalen du har inngått med det aktuelle selskapet i Telenorkonsernet kan det påløpe visse gebyr når man endrer tjenesten på denne måten, i tillegg til periodiske tjenestegebyr.

TD kan avslutte tjenesten etter en periode på 3 (tre) måneder med inaktivitet, men vil kontakte brukeren via den registrerte e-postadressen 1 (én) måned før kontoen stenges.

Hele avtalen

Disse vilkårene, inkludert vår generelle sluttbrukeravtale og personvernerklæring, utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående tjenestene (bortsett fra eventuelle tjenester som dekkes av en separat avtale du har med oss). Skulle det oppstå konflikter mellom dokumentene, har disse vilkårene høyere prioritet enn de mer generelle vilkårene i den generelle sluttbrukeravtalen og personvernerklæringen.