English version

Brukervilkår Mine Papirer

Disse vilkårene for bruk ("brukervilkår") dekker din bruk og tilgang til vår tjeneste, klientprogramvare og nettsteder (herved kjent som "tjeneste"). Tjenesten leveres av Telenor Software Lab AS, et selskap registrert i Norge, med organisasjonsnummer 884 640 202. Vår personvernerklæring angir hvordan vi samler inn og bruker informasjonen din, mens våre brukervilkår forklarer hvordan vi forventer at du skal bruke vår tjeneste. Ved å bruke tjenesten, godtar du disse vilkårene, våre retningslinjer for akseptabel bruk og vår personvernerklæring. Vennligst les dem nøye! Tjenesten tilbys for privat bruk, og kan ikke brukes til kommersielle formål uten skriftlig samtykke.

Beskrivelse av tjenesten

Mine Papirer er en internettbasert lagringstjeneste som lar deg lagre, se og annotere elektroniske dokumenter. Du kan nå disse dokumentene fra et utvalg støttede enheter, slik som mobiltelefoner og andre håndholdte enheter, samt PC eller lignende enheter utstyrt med en moderne nettleser.

Du er eier av innholdet

Når du bruker tjenesten, kan du laste opp, laste ned og lese ditt digitale materiale. Innholdet tilhører deg! Vi har ingen tilgang til innholdet, med unntak i den grad vi behøver for å tilby en trygg og sikker tjeneste.

For å tilby denne tjenesten, vil vi måtte kunne foreta sikkerhetskopiering. Vi må også kunne behandle innholdet, slik at tjenesten skal kunne fungere på alle støttede enheter; forhåndsvise innhold, og tilrettelegge for annotering, sortering, redigering og søking.

På lik linje med andre aktører i bransjen, tar vi en aktiv rolle i å beskytte ditt innhold mot uautorisert innsyn og -overtakelse. For å oppdage forsøk på slike overgrep, implementerer vi sikkerhetsløsninger som overvåker innhold og trafikk mellom enheter og tjenesten. Vær oppmerksom på at ethvert oppdaget tilfelle av mislighold vil bli anmeldt politiet.

Vi gir ikke andre tilgang til ditt innhold, med mindre vi er rettslig forpliktet til å dette. Likeså gjelder ved dødsfall. Hvis du ønsker at andre skal ha tilgang til ditt innhold (også etter din død), må du besørge at denne personen får tilgang til påloggingsinformasjonen til tjenesten, eller har et rettslig grunnlag for å få tilgang, f.eks. gjennom testamente. Samtidig bør du påse at slike påloggingsdetaljer er forsvarlig forvart, slik at uvedkommende ikke får tilgang. Vær oppmerksom på at passorddeling kompromitterer sikkerheten i tjenesten!

Merknad: Ved multifaktor autentisering, benyttes det gjerne en verifikasjonsmetode som kan være tilgjengelig for kun én av dine enheter. I et slikt tilfelle, vil det ikke lenger være tilstrekkelig å kun dele brukernavn og passord. Det anbefales derfor at man testamenterer tilgangen.

Betaling for bruk av tjenesten

Tjenesten gir deg en gratis og begrenset konto for lagring. Hvis du trenger ekstra lagringsplass, kan du få dette via et mobilabonnement, der dette er tilgjengelig, eller ved å abonnere på mer lagringsplass. Du kan finne mer informasjon om betalingsalternativ for utvidet lagring i tjenesten.

Ditt ansvar

Du er ansvarlig for bruken og innholdet på din konto. Ditt innhold og din bruk må overholde retningslinjene våre for akseptabel bruk. Innholdet i tjenesten kan være beskyttet av andres immaterielle rettigheter. Vennligst ikke kopier, last opp, last ned eller del innhold, med mindre du har rett til å gjøre det.

Vi vil, om nødvendig, vurdere om din konto overholder vilkårene og retningslinjene våre for akseptabel bruk. Med det sagt, har vi heller ingen forpliktelse til å gjøre det. Vi er ikke ansvarlige for innholdet du, eller andre måtte laste opp på din konto, og har ingen innsyn med mindre pålagt ved lov.

Kontoen din er personlig! Du er ansvarlig for å gi og opprettholde nøyaktig og oppdatert kontaktinformasjon, og for å beskytte kontoinformasjonen din. For å holde innholdet sikkert må du beskytte dette med hemmeligheter bare du kjenner til. På grunn av sensitiviteten til innholdet ditt, må eventuelle passordet velges slik at andre ikke kan gjette det, eller på noen som helst måte tvinge fram passordet med kjente metoder som f.eks. "brute force". Du må ikke bruke identiteten til en annen person, med det formål å etterligne personen. Du må bruke en gyldig, personlig e-postadresse, og vi forbeholder oss retten til å bekrefte denne når som helst. Du kan ikke ha mer enn én konto per e-postadresse. Sørg for at du logger ut når du bruker offentlige eller delte enheter.

Hvis du deler en enhet, der tjenesten er installert, med en annen person, bør du sørge for å logge deg ut av tjenesten hver gang du er ferdig med bruken. Hvis enheter med tjenesten som er installert, blir tapt eller stjålet, bør du umiddelbart endre passordet og kontakte kundeservice for å logge ut av enhetene dine. Ikke del din innloggingsinformasjon eller gi andre tilgang til kontoen din! Vi vil aldri be om slike detaljer fra deg. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av at du ikke overholder disse kravene. Du kan kun bruke våre tjenester i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale lover.

Programvare

Tjenesten lar deg laste ned klientprogramvare, som kan oppdateres automatisk. Så lenge du overholder disse vilkårene, gir vi deg en rett til å bruke denne programvaren for å få bruk av tjenesten.

Våre rettigheter

Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover. Din bruk av tjenesten gir deg ingen rettigheter til tjenesten, ut over det som er spesifisert i denne betingelsen. Du har ingen rett på bruk av varemerker, logoer og andre beskyttede kilder, med mindre dette er spesifisert i en egen avtale.

Opphavsrett

Vi ber deg om å respektere andres immaterielle rettigheter på samme måte som vi gjør. I den grad vi mottar henvendelser om at innhold kan være i strid med andres immaterielle rettigheter vil vi svare på slike henvendelser. I den grad det foreligger rettskjennelse for innsyn vil vi respektere slike rettskjennelser. Vi forbeholder oss retten til å slette eller deaktivere innhold som angivelig er krenket, og avslutte kontoer ved gjentatt eller alvorlig overtredelse.

Brukerstøtte

Du finner svar på de oftest stillte spørsmålene om tjenesten på nettstedet. Du er alltid velkommen til å kontakte Mine Papirer support. De fleste spørsmålene vil bli besvart innen 24 timer.

Oppsigelse

Du kan avslutte din bruk av tjenesten når som helst. Tjenesten kan avsluttes ved å kontakte vår kundeservice direkte eller via vårt Privacy Dashboard. Tjenesten avsluttes med 30 dagers varsel. Når tjenesten er avsluttet, blir alt innhold slettet innen 30 dager og kan ikke gjenopprettes etter dette.

Hvis du opptrer i strid med Vilkårene eller gjeldende lover, vil din rett til å bruke tjenesten og å få tilgang til innholdet umiddelbart, uten varsel, opphøre eller suspendere uten krav om refusjon av vederlaget. Telenor Software Lab kan også avbryte eller slutte å levere tjenesten til deg, eller sette grenser for bruk av tjenesten. Vi vil i så måte, så langt det er mulig, gi deg rimelig forhåndsvarsel via e-post, og informere deg om hvordan innholdet kan hentes ut av tjenesten. Det vil deretter være ditt eget ansvar å etterfølge disse instruksene, før innholdet forsvinner.

Vi vil ikke gi forvarsel om oppsigelse dersom:

Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres "som den er". Tjenesten vil fra tid til annen måtte oppdateres og vedlikeholdes, noe som vil kunne medføre utilgjengelighet. Vi vil imidlertid søke å foreta slik oppdatering og vedlikehold på en måte som i minst mulig grad påvirker tjenesten.

Nettstedet og tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for innholdet tilknyttede tredjeparts nettsteder. I de tilfeller der vi selv står for videre lenking til tredjeparts nettsider, vil vi gjøre vårt ytterste for å vurdere risiko ved slik lenking. Du må selv gjøre vurderinger av eventuelle vilkår knyttet til slike nettsteder, og må selv ta beslutninger om lovligheten ved bruk av disse nettstedene.

Ansvarsbegrensning

Vårt økonomiske ansvar relatert til tjenesten er begrenset til beløpet du har betalt for tjenesten i løpet av de foregående 12 måneder. Ansvarsbegrensningen skal ikke gjelde for tap som følge av grov uaktsomhet eller forsett.

Endringer

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å kunne legge til eller fjerne funksjoner, egenskaper og innhold, og vi vil kunne suspendere eller stoppe en Tjeneste, om nødvendig.

Vi vil også kunne oppdatere eller på annen måte endre vilkårene, for eksempel for å gjenspeile endringer i tjenesten eller endringer som følger av lov.

Vi vil publisere endrede vilkår på nettstedet. Vesentlige endringer vil bli varslet sluttbruker. Endringene trer i kraft når de publiseres på nettsiden eller på annen måte når de kommuniseres til deg. Fortsatt bruken av tjenesten, anses som at brukervilkårene er lest of forstått. Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke dette nettstedet regelmessig. Dersom du ikke godtar disse brukervilkårene, må du øyeblikkelig avslutte bruken av tjenesten!

Vi påberoper oss retten til å overføre, helt eller delvis, våre rettigheter og forpliktelser, beskrevet i disse vilkårene, til en tredjepart etter eget skjønn. Vi vil forsørge å opplyse våre brukere, via våre nettsider, når slik en beslutning har inntruffet, slik at brukeren av tjenesten kan gjøre en vurdering av videre bruk.

Løsning av konflikter

Vi vil forsøke å løse eventuelle spørsmål eller bekymringer som du har etter at du har kontaktet vår kundestøtte.

Skulle vi ikke være i stand til å finne en akseptabel løsning for begge parter, kan du eller vi stevne motparten. Med mindre noe annet er krevd av loven, skal disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, er underlagt Norsk rett med Asker & Bærum Tingrett som verneting.

Retningslinjer for akseptabel bruk

Du er selv ansvarlig for lovligheten av innholdet ditt. tjenesten skal ikke brukes til innhold som: