English Version

Telenor Software Lab AS Personvernerklæring

Velkommen til Telenor Software Lab AS og takk for at du er interessert i våre produkter.

Telenor Software Lab AS (TSL) er et norsk selskap i Telenor-gruppen som utvikler, leverer og vedlikeholder mobilapper og web-løsninger. Disse programmene er tilgjengelig for alle brukere, men dersom du er kunde av andre Telenor-produkter kan du oppnå fordeler som f.eks. ekstra lagringsplass.

For tiden er følgende løsninger levert av TSL:

* Min Sky, en skylagring og automatisk backup løsning for bildene dine;
* Mine Kontakter, en skylagring og automatisk backupløsning for dine kontakter / adressebok;
* Fremkalle.no, en utskriftstjeneste for bilder;
* Mine Papirer, en skylagringsløsning for dine verdifulle, digitale eiendeler.

For disse tjenestene er TSL dataansvarlig.

Kontakt:
Telenor Software Lab AS Snarøyveien 30
1331 Fornebu, Norway
Org. nr. 884 640 202

Ta gjerne kontakt med oss gjennom vår databehandleransvarlig på privacyoffice-telenornorge@telenor.com eller ved å besøke vår kundeservice.

Brukerrettigheter

Personverninnstillingene i appene gir deg tilgang til å endre innstillingene og tilpasse innstillingene i appene. Kundeservice kan også hjelpe deg med spørsmål om dine rettigheter:

Rett til å trekke tilbake samtykke:

Hvis du tidligere har gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Bruk Kontroll på vår personvernside for å endre dette.

Rett til å be om innsyn:

Du kan be om mer detaljert informasjon om informasjon vi samler om deg og hvordan vi behandler den. Bruk Be om innsyn på vår Personvernside for å be om en rapport som forteller deg hvilke personopplysninger vi har om deg. Vår kundeserviceavdeling vil kunne svare på ytterlige spørsmål.

Rett til å oppdatere informasjon:

Du kan be om at vi oppdaterer feilaktige personopplysninger som vi behandler. For de fleste av våre tjenester kan du enkelt gjøre dette ved å oppdatere brukerprofilen din selv. Du kan også ta kontakt med vår kundeservice dersom du trenger hjelp.

Rett til å motsette deg behandling av informasjon:

Når vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av berettige interesser, som beskrevet nedenfor, har du rett til å motsette deg slik behandling. Du kan begrense behandlingen ved å endre innstillingene under personverninnstillinger eller ved å kontakte kundeservice.

Retten til å bli slettet (“rett til å bli glemt”):

Du kan be om at vi sletter informasjonen vi har om deg. Denne typen forespørsel må oppfylle visse kriterier som forklart i GDPR artikkel 17.1. For eksempel kan vi ikke slette informasjon som kreves for å oppfylle avtalen med deg.

Rett til å begrense behandling:

I enkelte tilfeller kan du be om at vi slutter å behandle dine personopplysninger. For eksempel kan du hevde at bruken av dataene dine er ulovlig og du kan be oss om å begrense behandlingen av disse, i stedet for å slette dem.

Rett til dataportabilitet:

Du kan be om å få de personlige dataene som vi har om deg i et vanlig maskinlesbart format. Dette inkluderer også overføring til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig. For å få tilgang til dine data kan du gå til personverninnstillingene i appen og legge inn en forespørsel om å laste ned data. Vi vil gi deg tilgang til personopplysningen via en fildelingsløsning. Vær oppmerksom på at denne rettigheten ikke gjelder for behandling av en oppgave som utføres i offentlig interesse eller som er pålagt av myndighetene. Vi kan heller ikke utøve denne retten på vegne av deg dersom dette påvirker andres rettigheter.

Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Datakategorier, datakilder og lagringstid

TSL samler personopplysninger på følgende måte:

Direkte: Informasjon som brukere gir oss i forbindelse med registrering eller på andre måter når de bruker tjenesten eller når de tar kontakt med oss.

Automatisk: Informasjon som er generert automatisk ved bruk av TSL tjenester.

Indirekte: Informasjon som TSL kan motta fra tredjeparter, f.eks. mobiloperatøren din.

Hvor lenge vi lagrer data avgjøres av formålet med behandlingen. Som en generell regel vil data bare lagres så lenge det er nødvendig for de formål som er beskrevet i denne personvernserklæringen.

Personopplysninger som er knyttet til din brukerkonto lagres så lenge som kontoen er aktiv. Etter dette blir personopplysninger slettet innen 30 dager med unntak av de tilfeller der vi er pålagt ved lov til å lagre data lengre.

Kategorier av personopplysninger gjeldende for Min Sky

Persondata Lagringstid Detaljer
Kundeservice og kundekommunikasjon Standard sluttbruker pushvarsel Ubestemt Slettes dersom brukeren selv velger å slette kontoen, eller om brukeren motsetter seg å sende data til 3. part.
Personopplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson Fullt navn Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Generelle brukerdata Lenker til brukerinnhold Ubestemt Denne kan være en lenke til et Album eller en deling. Albumet slettes når brukeren selv velger å slette det eller etter 30 dager dersom det ikke er et Album.
Innhold laget av brukeren Ubestemt Blir slettet når brukeren velger å slette innhold som er lastet opp.
Informasjon om brukergenerert innhold Ubestemt Disse dataene er data som er automatisk knyttet til et bilde/film av enheten som tar bildet/filmen. Det kan inkludere tekniske data, for eksempel blenderåpning og eksponeringstid, generisk informasjon som tidsstempel eller GPS-posisjon hvis kameraet støtter det og brukeren bruker den funksjonen. Min Sky lagrer slike EXIF-metadata slik som de originalt ble lastet opp.
Lagringsrettigheter 30 dager Slettes når lagringsrettighetene utløper + 30 dager
Kontoidentifikasjon E-Post Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Konto ID Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
IP adresse 30 dager Data slettes automatisk etter 30 dager.
Mobilnummer Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Tekniske data om brukeren Beskrivelse av maskinvare Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Beskrivelse av programvare Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Beskrivelse av programvaremiljø Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Tid og lokasjon Tidsstempel Ubestemt Slettes når brukeren sletter data.
Bruk av tjenesten Data som beskriver bruk av tjenesten Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Brukshistorikk Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.

Kategorier av personopplysninger for Mine Kontakter

Personopplysninger Lagringstid Detaljer
Kundeservice og kundekommunikasjon Standard sluttbruker pushvarsel Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen, eller ved å reservere seg mot at data deles med tredjeparter.
Personopplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson Fullt navn Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Enhetsidentifikasjon IMEI Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Enhetsidentifikasjon Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Kontoinformasjon Identitets ID Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Telefonnummer Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Epost Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Brukernavn Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
IP adresse 30 dager Data slettes automatisk etter 30 dager.
Tid og Lokasjon Tidsstempel Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Bruk av tjenesten Data som beskriver bruk av tjenesten Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Teknisk data om brukeren Beskrivelse av maskinvare Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Beskrivelse av programvare Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Beskrivelse av programvaremiljø Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Informasjon om operatør Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Generelle brukerdata Data om bruk Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Innhold laget av brukeren Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Innhold laget av brukeren - metadata Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Brukerrettigheter Bruker rettigheter Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.

Kategorier av personopplysninger for Fremkalle.no

Personopplysninger Lagringstid Detaljer
Personopplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson Fullt navn, adresse, epost og mobilnummer Data knyttet til bestillingen lagres iht. Bokføringsloven Del av bestillingsinformasjon som brukeren oppgir når en bestiller et produkt
Brukergenerert innhold Bilder 90 dager Data slettes dersom kunden selv velger å slette det/kontoen.

Kategorier av personopplysninger for Mine Papirer

Personopplysninger Lagringstid Detaljer
Kontoidentifikasjon Fullt navn Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
E-Post Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Mobilnummer Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Konto ID Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
IP adresse 30 dager Data slettes automatisk etter 30 dager.
Teknisk data om brukeren Beskrivelse av maskinvare Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Beskrivelse av programvare Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Beskrivelse av programvaremiljø Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Brukergenerert innhold Bilder Ubestemt Brukergenerert innhold lagres så lenge tjenesten opprettholdes.
Innhold laget av brukeren - metadata Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.
Innhold laget av brukeren - historiedata Ubestemt Data slettes dersom kunden selv velger å slette kontoen.

Behandlingsformål

Mesteparten av TSLs databehandling er en integrert del av våre applikasjoner, og er viktig for å gi den funksjonaliteten som brukerne blir tilbudt (for eksempel "bildeopplasting" eller "adressebok-synkronisering"). Slik databehandling er derfor nødvendig for å levere tjenestene som vi har forpliktet oss til i brukeravtalen.

Noe av vår databehandling er viktig for å levere gode tjenester, men er ikke en integrert del av den, for eksempel å utvikle nye funksjoner eller måle ytelsen til eksisterende funksjoner for å forbedre produktet. I så fall tjener denne databehandlingen de berettigede interessene - som nevnt nedenfor - av TSL eller andre medlemmer av Telenorkonsernet.

For noe av vår databehandling vil TSL spørre om ditt spesifikke samtykke.

Hvorfor vi behandler data:

Produkt Behandlingsformål Detaljer
Min Sky Kundestøtte Hjelpe kundene med krav og forespørsler som de måtte ha, og hjelpe dem med å løse potensielle problemer.
Utvikle produktet - nye funksjoner Videreutvikle Capture med nye funksjoner og egenskaper.
Etablere en brukerkonto Samle grunnleggende brukerinformasjon slik at en ny bruker kan begynne å bruke tjenesten.
Vedlikeholde konfidensialitet og sikkerhet ved brukerdata Å treffe tiltak for å beskytte brukerdata mot tap av data, uautorisert tilgang / endring, med mer.
Vedlikeholde konfidensialitet og sikkerhet til systeminformasjon, systemer og tjenester. Å treffe tiltak for å beskytte andre data enn brukerdata, samt infrastruktur, mot tap av data, uautorisert tilgang / endring, etc.
Sikre integritet av brukerdata Å treffe tiltak for å beskytte brukerdata mot inkonsistens.
Promotering av Capture Gi brukeren oppdateringer og annen relevant informasjon om Capture.
Tjenesteprovisjonering Sikre at vi leverer den forventede tjenesten som kunden forventer.
Ytelsesforbedringer Forbedre ytelsen til produktet, for eksempel caching av data.
Maskinbasert bildeanalyse Beskytte mindreårige fra misbruk.
Gjøre bildeklassifisering for søk og filtrering.
Overføre data mellom Telenor-enheter av administrative grunner Internt datautveksling i Telenor, med det formål å samkjøre ulike databaser eller tjenestekombinasjoner.
Mine Kontakter Kundestøtte Hjelpe kundene med krav og forespørsler som de måtte ha, og hjelpe dem med å løse potensielle problemer.
Etablere en brukerkonto Samle grunnleggende brukerinformasjon slik at en ny bruker kan begynne å bruke tjenesten.
Vedlikeholde konfidensialitet og sikkerhet ved brukerdata Å treffe tiltak for å beskytte brukerdata mot tap av data, uautorisert tilgang / endring, med mer.
Sikre integritet av brukerdata Å treffe tiltak for å beskytte brukerdata mot f.eks. ondsinnede angrep.
Promotering av Mine Kontakter Gi brukeren oppdateringer og annen relevant informasjon om Capture.
Ytelsesforbedringer Forbedre ytelsen til produktet, for eksempel caching av data.
Tjenesteprovisjonering Sikre at vi leverer den forventede tjenesten som kunden forventer.
Overføre data mellom Telenor-enheter av administrative grunner Internt datautveksling i Telenor, med det formål å samkjøre ulike databaser eller tjenestekombinasjoner.
Fremkalle.no Kundestøtte Hjelpe kundene med krav og forespørsler som de måtte ha, og hjelpe dem med å løse potensielle problemer.
Ordrebehandling Motta og behandle ordre på vegne av sluttbrukeren
Mine Papirer Kundestøtte Hjelpe kundene med krav og forespørsler som de måtte ha, og hjelpe dem med å løse potensielle problemer.
Ytelsesforbedringer Forbedre ytelsen til produktet, for eksempel caching av data.
Tjenesteprovisjonering Sikre at vi leverer den forventede tjenesten som kunden forventer.
Overføre data mellom Telenor-enheter av administrative grunner Internt datautveksling i Telenor, med det formål å samkjøre ulike databaser eller tjenestekombinasjoner.

Berettiget interesse:

Berettiget interesse Detaljer
For å forbedre vår kundestøtte TSL jobber for å gi kundene rask, effektiv og praktisk hjelp hvis de opplever et problem. Kvalitetssikring av kundeservice er viktig for å forbedre prosesser og gi deg den hjelpen som trengs.
For å forbedre kundeopplevelsen. For å sikre en effektiv presentasjon i nettlesere og apper, og for å lette feilsøking og enkel tilgjengelighet, må TSL forstå hvilke miljø som er i bruk (for eksempel enhetstyper, operativsystemer, nettlesertyper) og hvordan potensielle problemer med brukergrensesnittet kan oppstå.
For å integrere og lenke våre tjenester innen Telenor. TSL tilbyr sentraliserte tjenester til andre medlemmer av Telenorgruppen, derfor vilmobiloperatøren utveksle informasjon med oss for ulike administrative formål. Dette inkluderer informasjon om ytelsen til våre tjenester for å forbedre integrasjonen eller støtte intern rapportering.
For å forbedre ytelsen. Å forstå hvordan våre produkter brukes i forskjellige markeder og over tid og for å optimalisere dem tilsvarende, er av stor interesse for TSL. I mange - men ikke alle - tilfeller blir disse dataene samlet. Slike aggregerte statistikker inkluderer ikke informasjon som kan identifisere en bruker. I andre tilfeller brukes numeriske indekser for å skille mellom ulike brukere uten å identifisere dem direkte.

Informasjonskapsler og sporingsteknologi

Telenor Software Lab bruker "HTTP cookies" (også kjent som informasjonskapsler) for å forbedre ytelsen til tjenesten, og for å tilby visse utvidelser.

Kan jeg velge bort informasjonskapsler som brukes til produktforbedring?

Du kan tilpasse tillatelsene dine i Telenor Digital personvernpanel. For å velge bort informasjonskapsler for produktforbedring, slå av alternativet "Hjelp oss med å forbedre". Under følger en liste over de informasjonskapslene vi benytter, samt en kort forklaring på hvorfor vi bruker disse.

Identifikator Opprinnelse Type Begrunnelse for bruk
__utma Google Ytelse Denne vil hjelpe oss å forstå hvor ofte kunder bruker våre tjenester. All informasjon er anonymisert.
_ga Google Ytelse Denne vil hjelpe oss å skille unike besøkende. All informasjon er anonymisert.
__zlcmid Zendesk Funksjonalitet Denne vil tillate oss å tilby kundestøtte over chat.
_zendesk_session Zendesk Funksjonalitet Denne vil tillate oss å tilby kundestøtte for våre tjenester.
_zendesk_shared_session Zendesk Funksjonalitet Denne vil tillate oss å tilby kundestøtte for våre tjenester.
_help_center_session Zendesk Funksjonalitet Denne vil tillate oss å tilby kundestøtte for våre tjenester.
CraftSessionId Craft CMS Strengt nødvendig Denne vil tillate oss å tilby hver besøkende en anonymisert økt-ID.
__cfduid CloudFlare Strengt nødvendig Denne kapselen tillater oss å effektivisere tjenesten.
__cfruid CloudFlare Strengt nødvendig Denne vil tillate oss å identifisere pålitelig nett-trafikk.
JSESSIONID JSP Strengt nødvendig Denne vil tillate oss å tilby hver besøkende en anonymisert økt-ID.
lang min-sky.no Strengt nødvendig Denne tillater oss å lagre foretrukken språk.
consent fremkalle.no Strengt nødvendig Denne vil tillate oss å ta vare på brukeravgjørelser på nettsiden.
km_ai Kissmetrics Ytelse Denne kapselen vil hjelpe oss å forstå hvordan besøkende bruker tjenesten.
km_lv Kissmetrics Ytelse Denne kapselen vil hjelpe oss å forstå hvordan besøkende bruker tjenesten.

Dataoverføringer

Telenor Software Lab overfører personlig data til tredjepart:

Telenor Group: Som del av et konsern, samarbeider TSL med andre selskap i Telenor. Dette samarbeidet krever dataoverføringer mellom selskapene.

Eksterne leverandører: Vi bruker eksterne leverandører til å utføre oppgaver som vil forbedre og vedlikeholde produktene. Disse leverandørene er databehandlere til TSL, noe som betyr at de er lovlig og kontraktsmessig forpliktet til å følge instruksjonene våre, opprettholde datasikkerhet, slette data på forespørsel osv.

Dersom TSL bestemmer seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere sin virksomhet, vil vi overføre data som er nødvendig for å gjennomføre denne operasjonen.

Dataoverføring til land utenfor EØS-området

I spesielle situasjoner kan TSL overføre data til land på utsiden av EU/EØS-området. Slik overføring skjer:

  • når brukerens bostedsland ligger utenfor EU / EØS, og tjenesten tilbys som en del av et lokalt mobilabonnementet.
  • når vi bruker tjenester for å behandle data hos en leverandør utenfor EU / EØS.

Når det er aktuelt, overfører TSL personopplysninger til USA på grunnlag av "Privacy Shield". For alle andre dataoverføringer til tredjeland, som ikke er forhåndsgodkjent av EU, for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, inntar TSL standard databeskyttelsesavtaler vedtatt av EU-kommisjonen ("EU-model clauses").

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil av og til måtte gjøre endinger i personvernerklæringen, for å korrekt kunne reflektere måten vi behandler personopplysninger på. Når vi mener det er hensiktsmessig, og i tilfelle hvor vi gjør vesentlige endringer i vår personvernerklæring, vil vi varsle deg om at vår personvernerklæring er oppdatert.